Váhy pokladny systémy Tisk
Sitemap Kontakt
ZEMAN Váhy ZEMAN Váhy ZEMAN Váhy
Jméno:
Heslo:  
Zapomenuté heslo?
vstup_do_eshopu.png, 35 kB
» Nacházíte se: O nás >> Systém kvality

SYSTÉMU KVALITY ISO 9001:2016

Naše společnost je držitelem certifikátu SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 v rozsahu:

  • výroba, prodej, instalace a servis vah (výroba a prodej vah obchodních, průmyslových a užívaných jako pracovní měřidlo stanovené i nestanovené, instalace, servis, opravy, renovace, přestavby vah a konzultační a poradenská činnost, včetně zajištění ověření vah v obchodním styku)

  • výroba, prodej, instalace a servis pokladen (výroba a prodej registračních i PC pokladen, instalace, uvádění do provozu, servis, opravy, renovace, přestavby a konzultační a poradenská činnost, prodej, servis, opravy a renovace etiketovacích kleští)

  • výroba, prodej, instalace a servis pokladních a expedičních systémů (výroba, prodej, implementace, servis, opravy, renovace, údržba a konzultační a poradenská činnost v oboru pokladních a expedičních systémů a průmyslových terminálů v obchodně distribučních systémech)

  • kalibrace vah (kalibrace mechanických a elektronických vah užívaných jako pracovní měřidlo nestanovené zejména prostřednictvím kalibrační laboratoře akreditované podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, výroba a zajištění ověření silničních vah)

  • zkoušky vah na EU prohlášení o shodě (předepsané zkoušky vlastních vyrobených vah pro použití v obchodním styku – viz níže v textu „Prohlášení o shodě“, konzultační a poradenská činnost)

Systému managementu kvality je certifikován na hlavní provozovně společnosti - Vranovská 699/33, 614 00 Brno a na pobočce Olomouc - Sudova 34/15 779 00 Olomouc.


Prohlášení o shodě

ES certifikát EU Prohlášení o shodě - vlastní provádění metrologických zkoušek u námi vyrobených vah a jejich přestaveb
 
Od září 2005 jsme oprávněni provádět u námi vyrobených vah a přestaveb vah předepsané metrologické zkoušky v právním smyslu totožné s prvotním ověřováním vah provedeným Českým metrologickým institutem a vystavovat na tyto naše váhy splňující předepsané požadavky Prohlášení o shodě. Váhy jsou označeny schválenými značkami a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci plombičkami nebo štítky.
Tuto činnost můžeme provádět díky splnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh a nařízení vlády ČR č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh.
V předchozím období to bylo podle směrnice Rady 90/384/EHS o vahách ve znění směrnice Rady 93/68/EHS a nařízení vlády ČR č. 326/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

Lhůta použitelnosti takové váhy jako stanoveného měřidla (zejména v obchodním styku) je uvedena v platné legislativě pro oblast metrologie (k dnešnímu dni vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. v platném znění) a s upřesněním data, kterým počíná běžet lhůta platnosti ověření podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění). Po uplynutí této lhůty již sice nejsme oprávněni pro vyrobené váhy provádět metrologické zkoušky umožňující další použití vah jako pracovní měřidlo stanovené, ale v případě požadavku zajišťujeme provedení tzv. následného ověření u oprávněného subjektu.
 
 
Kontakt:
ZEMAN Váhy s.r.o.    Zabezpečovací štítek
EU skupina
Vranovská 699/33, 614 00 Brno
 
Vedoucí EU skupiny: Radoslav Tomek Štítek ES ověření
telefon: 545 423 689, mobil: 777 782 033 
e-mail: radoslav.tomek@zeman-vahy.cz
 
 
 
 

 

Aktuality
21. 08. 2018
V systému EET se mění SSL certifikát!

Od 10.9. 2018 se na příjmové straně EET změní certifikát, kt ...
10. 07. 2018
Servisní technik pro pobočku Olomouc

Zavedená společnost ZEMAN Váhy s.r.o.  hledá pro svoji ...
12. 12. 2017
Certifikace ISO 9001, 2017

V listopadu 2017 společnost obhájila zavedený systém managem ...
11. 10. 2017
Osvědčení o akreditaci 2017

Při pravidelném dozoru od Českého institutu pro akreditaci, ...
24. 04. 2017
Certifikované propojení váhy s pokladnou dle Welmec 2.2

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali, že Český metr ...

Certifikát ISO 9001:2001